ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?

ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?

Duman İnşaat

10 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ‘Torba Yasa' düzenlemesiyle İmar Kanunu'nun bazı hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemeye göre, bakanlığın her şehir için hazırlayacağı Çevre Düzeni Planı 'na uygun hareket etmek zorunda olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlayacağı Çevre Düzeni Plan hükümleri o kentin “İmar Anayasası” olacak. Belediyeler bu noktada denetleyen ve uygulayan olacak.
İmar Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan Çevre Düzeni Planı'nın tanımı şu şekildeydi; “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen plandır” Geçtiğimiz Aralık ayında kanunda yapılan değişikliklerle bu tanım, “Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır” haline getirildi.
İmar Kanunu 'nun 6 'ıncı maddesindeki planlama kademeleri geçen yıl sonu yapılan değişiklikle yeniden belirlendi. Buna göre mekansal planlar, kapsadıkları alan ve amaç açısından Mekansal Strateji Planlarına uygun olarak "Çevre Düzeni Planları" ve "İmar Planları" kademelerinde oluşacak. İmar Planları ise nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanıp her plan bir üst kadamedeki plana sadık kalacak şekilde hazırlanacak. Kanuna göre, mekansal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde de ortaya konulan hedefler dikkate alınacak.

HABER KATEGORİLERİ

ETİKETLER

SON HABERLER

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz