OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE SON DURUM!

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE SON DURUM!

Duman İnşaat

1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi 31 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete ‘de değiştirildi. Her daireye otopark zorunluluğu da ertelenmiş oldu.

22 Şubat 2018 tarihinde, İmar Kanunun 37. Ve 44. Maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik 1 Haziran tarihinden 6 ay uzatılarak 1 Ocak 2019 a ertelendiği bildirildi. Eski yönetmelik her 3 daireye bir otopark zorunluluğunu yeni yönetmelikte değiştirdi. Yönetmeliğe göre; her daireye bir otopark zorunluluğu da 6 ay ertelendi. 1 Ocak 2019 itibari ile her daireye bir otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar hazır hale gelmedikçe yapı kullanma izni verilmeyecek. Aynı zamanda yönetmelikteki bir diğer yapılan değişiklik ile okulların zemin altına otopark yapılabilmesine imkân doğdu.

Önceki yönetmeliğe göre; cadde altı, imar mevzuatının izni olan meydanlar, park bahçe ve yeşil alanla ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, bu kuruluşlara ait taşınmazların bahçelerinde, tabii veya tesviye edilen zemin altında kalan kısımlarda bölge ve genel otopark yapılabilmesine olanak sağlıyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ‘na bağlı eğitim tesis alanları hariç tutuluyordu. Yönetmelik kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ‘na ait olan bu alanlar için düzenlemesi ve onaylaması Milli Eğitim Bakanlığı ‘na ait olarak otopark yapılabilecek. Otopark giriş ve çıkışlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, otopark giriş-çıkışlarının bu alanların giriş çıkışlarından bağımsız olması ve kullanımı etkilememesi koşulları göz önüne alınması ön planda. Mevcut ağaç dokusu ve korunması gereken ağaçlara zarar verilmemesi, ağaçlandırma için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılıp standardı sağlaması kaydıyla genel ve bölge otoparkı yapılabilecek.

Otopark yapılamaması sebebiyle alınan otopark bedelinin %25 inin peşin ödenerek ruhsat alınması uygulaması yeni yönetmeliğe göre bedelin tamamı ruhsat alınmadan önce ödenmesi şart koşuldu. Açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden yapılması böylece yağmur suyunun toprağa dönüş sağlaması da göz önüne alınan yeni yönetmelik kararları arasında.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz