TAPU HARCI PİŞMANLIK HARCI

TAPU HARCI PİŞMANLIK HARCI

Duman İnşaat

Gayrimenkul tapularının normal şartlarda satışı yapılıp başkasına devredilesiyle tapuda her iki taraf için %0,20 (binde yirmi) oranında harç ödemesi yapılıyor. Fakat tapuda gerçek satışını beyan etmeyen ve pişman olan vatandaşlar bir dilekçe vererek pişmanlık harcı ödeyebiliyorlar. Bu dilekçe sayesinde yüklü bir ceza ödemekten kurtuluyorlar. 2020 senesi için pişmanlık harcı heniz belirlenmedi.
Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisinden az olmamak şartıyla gerçek bedel üzerinden beyan edilen devir ve iktisap bedeli hesaplanıyor. Devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri en düşük bedel olacak şekilde ancak gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması durumunda tapu harcı gerçek bedel üzerinden hesaplanarak ödeniyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerine göre belirleniyor. 
Pişmalık ve ıslah hükümlerine  göre elektronik ortamda gönderilen beyannameler sistem atrafından kabul ediliyor ve tahakkuk fişi düzenleniyor. Vergi aslı, ödeme süresi geçmiş vergiler için hesaplanan pişmanlık zammı ve beyannamenin gönderildiği günden itibaren 15 günlük ödeme müddetinin son günü vade tarihi tahakkuk fişinde yer alıyor.
Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 (on beş) gün içinde verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi gerekiyor. 
Örnek Tapu harcı pişmanlık dilekçesi;


.......... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

.../.../2020


Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............ tarihinde gerçekleşen tapu satışında ............ tapu satış bedeli beyannamemi, eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:
.../..../..2020

       
Mükellef                                           
(Vekili veya Temsilcisi)                             
Ad, Soyadı ve İmza

HABER KATEGORİLERİ

ETİKETLER

SON HABERLER

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz