2019 KÜRESEL İNŞAAT RAPORU

2019 KÜRESEL İNŞAAT RAPORU

Duman İnşaat

Uluslararsı Vergi Deneti ve Danışmanlık firması olan KPGM 'nin yapmış olduğu Küresel İnşaat 2019 araştırmasına göre, dijital dönüşüme ayak uyduran firma sayısının hala öngörülenden çok altında olduğu belirtildi. araştırmaya göre çok az firma teknolojiye yatrım yapmakta ve bu sayede sektöre öncülük edebilecek pozisyondadır.
araştırma toplamda 223 küresel inşaat ve mühendislik firmasının yöneticileriyle yapıldı. Katılımcıların sadece % 20'lik bölümünün, artan talep karşısında iklim duyarlılığı olan, veri merkezli akıllı şehirler inşa etme uzmanlığına sahip olduğu belirtildi. KPMG Türkiye Altyapı ve İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, "Pazarda yaptığımız son anketin üzerinden geçen 2 kısacık yıl içinde, inşaat sektörü yöneticilerinin özellikle, işletmelerinde teknolojiyi hayata geçirme ve kullanmaya yöneldiğini gördük. 2017’de çok az firma, teknolojiye yatırım yapıp onun nimetlerinden faydalanıyordu. Günümüzde, liderlerin kendilerini inşaat projeleri yürüten teknoloji şirketleri olarak tanımladığına tanık oluyoruz. Aradaki büyük fark, sektör liderleri ile diğer herkes arasında açılan uçurumu gözler önüne seriyor" dedi.
Kıyaslama Ölçütü Endeksi Yenilikçi Liderler (%20), Takipçiler (yüzde 60), eğrinin altında kalanlar (%20) olarak sektördeki firmaları 3 ana gruba ayırdı.
Yenilikçi liderler sektörün talep ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verenler olarak belirlenmiş. 2017 'de ortaya çıkan 3 ayaklı yaklaşımı en iyi benimseyen firmalar olarak tanımlanıyor. Bu grup teknolojiye yatırım yapan, kültür inşa eden, vasıf yelpazesinii çeşitlendiren ve iş sürecinin tüm alanlarında sonuçları takip eden grup. Yenilikçi firmalar grubunun %90 'nın teknoloji vizyonu ve yol haritası mevcut. %76 'sı yeni personel bulmak ve personellerini elinde tutmak için teknolojiye odaklanıp destek alıyor. %69 'u proje yönetim raporlama sistemlerini birleştiriyor. Bu gruptaki firmalar geleceğe yatırım yapmakla mevcut problemlere çözüm üretmek arasında denge kurmaya çalışan firmalar. İş gücünün büyük kısmı genç nüfus ve milenyum kuşağı üyelerinden oluşuyor. Yalnız bu firmalar dijital arz zinciri kurmanın sağlayacağı katkı konusunda hala şüpheleri var. Elde ettikleri geri dönüşler doğrultusunda temkinli bir şekilde teknolojiye yatırım yapıyorlar.
Eğrinin altında kala grup ise; şuan sadece güncel sorunları çözmek ile meşguller. Teknoloji ve İnsan Kaynağı gibi konularda uzun vadeli planları bulunmuyor. Teknolojiye yatırım yapmıyorlar. Dar bir coğrafyada konumlanıp belirli bir endüstri ve hizmet alanında yoğunlaşıyorlar. Son teknolji ile ilgili deneyimleri bulunmuyor. Büyüme ve nakit akışına odaklanmış durumdalar. Ancak hala geç değil.
KPMG Türkiye Altyapı ve İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal konuyla ilgil olarak şunları söyledi: "Günümüzde inşaat sektörünün teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu yoğun fırsatları çok yavaş fark ettiğini vurguladı. Ünal, "Bugün ne kadar az sayıda şirketin sektörün geri kalanına öncülük ettiğini gayet net görebiliyoruz. Sektörün büyük bölümünün orta sıralarda kalması, yüzde yirmilik bir kesimin ise oldukça gerilere düşmesi hiç şaşırtıcı değil. Öte yandan, iyi haber şu ki, takipçi firmalar stratejik bir yol haritası çıkararak sektörde liderlik koltuğuna oturmak için gerçek atılımlar yapmaya başlayabilir."

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz