GAYRİMENKUL 'DE DE BARIŞ!

GAYRİMENKUL 'DE DE BARIŞ!

Duman İnşaat

Yurtdışındaki para döviz altın ve menkul gibi kıymetlerin Türkiye ‘ye getirilmesi amacıyla varlık barışına başvuru süresi bu yılın sonuna kadar uzatıldı.

Varlık barışındaki düzenlemeye göre, yurtdışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye ‘deki banka ve aracı kuruma bildiren gerçek veya tüzel kişiler serbestçe tasarruf edebilecek.

Varlık barışına ilişkin bildirimleri, yetkili kılınmış vekiller ve kanuni temsilcilerce yapılabilecek. Bu varlıklar bankalar ve aracı kurumlara bildirilebilecek ve gerçek-tüzel kişiler tarafından söz konusu varlıklara ilişkin vergi dairesine bir beyanda bulunmayacak. Bildirilmiş varlıklara hiçbir vergi incelemesi ve vergi tarhı yapılmayacak. Varlıkların bildirilmiş olduğu tarihten itibaren 3 ay içerisinde ülkeye getirilmesi ve buradaki hesaba transfer edilmesi gerekli.

Yurtdışındaki varlıklar, yine yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 31 Aralık 2019'a kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Borcun ödenmesi amaçlı kullanılan varlıklar için türkiyeye getirilme şartı aranmıyor. Fakat borcun ödendiğine dair belge bildirime eklenmesi gerekiyor.

Bankalar ve aracı kurumlar kendilerine bildirilen varlıklar için %1 vergi hesaplayıp vergi dairesine beyan edecek. Böylece varlıkların türkiyeye getirilmesi sırasında gümrük idaresinden alınan belgeler, varlıkların türkiyeye getirildiğini kanıtlayacak.

Kanuni defter kayıtlarında yer almayan para döviz altın menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlar 31 aralık 2019 tarihine kadar hem doğrudan hemde elektronik ortamda vergi dairelerine beyanda bulunabilecek. Beyanlarda varlıkların Tl karşılığı bedelleri esas alınacak. Dövizlerde ise beyan edilen tarihte merkez bankasının döviz alış kuru dikkate alınacak. Gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıklar da ilgili gerçek kişiler adına bildirilebilecek. Bu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispatı gerekecek.

HABER KATEGORİLERİ

ETİKETLER

SON HABERLER

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz