İMAR BARIŞINA DAHİL OLAN AYKIRILIKLAR

İMAR BARIŞINA DAHİL OLAN AYKIRILIKLAR

Duman İnşaat

İmar mevzuatına aykırı yapılar imar barışı uygulamasıyla kayıt altına alınıyor. 8 hazirandan itibaren aykırı yapılar için imar barışı uygulamasının başvuruları alınmaya başlandı. yapılan başvurularda, başvurusu onaylanan ve yapı kayıt belgesi alınan yapıların su, elektrik, doğalgaz abonelik bağlantısı sağlanıyor. Aynı zamanda yıkım ve para cezalarından da vazgeçiliyor.

Ayrıca yeniden proje çizilmesi ve tüm kat maliklerinin de onayının alınması halinde kat mülkiyeti tesis edilerek tapunun alınması da mümkün oluyor.

İmar barışı başvuruları iki şekilde alınıyor. İlk olarak e- devlet üzerinden online başvuru alınabildiği gibi, bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlarca başvuruyu tamamlayabiliyorlar.

İmar barışının kapsadığı 12 farklı aykırılık bulunuyor:

1- Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması,

2- Yapı kullanma izin belgesi alınmamış olması,

3- Bina oturum ölçülerinde büyüme,

4- Bina dış cephesinde projesine aykırı değişiklikler,

5- Sığınak veya otoparkın yapılmaması / farklı amaçlarla kullanılması,

6- Bina girişinin farklı yerden yapılması,

7- Asansörün projesine uygun biçimde yapılmaması,

8- Ortak kullanım alanlarının bağımsız bölümlere dahil edilmesi gibi aykırılıklar,

9- Konutun ticari kullanıma yada ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi,

10- Bağımsız bölümlerin birleştirilmesi,

11- Balkon/teras kapatılması,

12- Islak hacimlerde yer değişikliği gibi aykırılıklar.

İmar barışına başvuru esnasında imara aykırılığın belirtilmesi isteniyor. Aykırılığa göre yapının tamamı yapılabileceği gibi yapıda yer alan bağımsız bölüm içinde yapılabileceğinden bu iki durumdan hangisi için başvurulduğu da belirtilmesi bekleniyor.

İmar barışından faydalanamayan 3 yapı türü bulunuyor. bunlar; üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz