İMAR KANUNU TEKLİFİ KABUL EDİLDİ.

İMAR KANUNU TEKLİFİ KABUL EDİLDİ.

Duman İnşaat

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Meclise sunulan imar kanununun kapsadığı bina yüksekliklerine sınır getirilmesi, kaçak yapıların önünü kapatan, değer artışlarının adil paylaşımının sağlayan konular TBMM Bayındırlık,Ulaştırma, İmar ve Turizm Komisyonu tarafından kabul edildi. 10 maddeden oluşan imar kanunu neler içeriyor?
1.    Gecekondu alanlarında  TOKİ  ile belediyeler arasında yetki çakışması giderilecek.
2.    Kıyılarda imar planı kararıyla millet bahçeleri yapılabilecek.
3.    İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Belediye meclisi çevredeki diğer yapılara da bakarak yükseklik sınırını belirleyecek.
4.    Köylerde yapılacak yapıların projeleri valilikçe onaylanıp, muhtarlığa bildirecek.
5.    Parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişikliği yapılamayacak.
6.    Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.
7.    Kıyıların kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak.
8.    İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapılarda ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla güçlendirme yapılabilecek.
9.    Deprem riskine karşı ileri teknoloji gerektiren binaların projeleri uzman mühendislerin gözetiminde yapılacak.
10.    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan imar planı çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının görüş bildirme süresi 15 günden 30 güne çıkarılacak.

HABER KATEGORİLERİ

ETİKETLER

SON HABERLER

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz