TBMM’den geçen kentsel dönüşüm düzenlemesi ne içeriyor?

TBMM’den geçen kentsel dönüşüm düzenlemesi ne içeriyor?

Duman İnşaat

 

Kentsel dönüşüme dair düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulundan geçti. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'daki "rezerv yapı alanı" tanımında değişikliğe gidildi. Yerleşim yerlerinde bulunan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının hedeflendiği kaydedildi.

 

21 maddelik kanun, afet riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasını hedefliyor. BBCNews'te yer alan detaylara göre, yeni düzenleme ile beraber kentsel dönüşüm kararı için hak sahiplerinin üçte iki çoğunluğunun aranması zorunluluğu kaldırılıyor. Kentsel dönüşüm kararı mülk sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınacak. Riskli yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda güvenlik güçleri devreye alınacak. Riskli yapı denetimi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ya da idareler tarafından resen gerçekleştirilebilecek.

 

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 16 Ekim tarihinde kurulmuştu. Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek.  Riskli yapıların tespitinin kiracılarla veya hak sahiplerince engellenmesi durumunda mülki idari amirinin yazılı izniyle riskli yapılar çilingir yardımıyla açılarak denetlenebilecek.

Riskli yapıların yıktırılması amacıyla maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek.

 

Eğer tahliye engellenirse polis devreye girecek. İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyasının uygulanabilmesi adına mülk sahiplerine mali yardımın önü açılacak. Yasa ile ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği alanda yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Bunun için savunma verme, inceleme, keşif ve bilirkişi incelemesi, davaların karara bağlanması gibi süreçler belirli gün sayısıyla sınırlandırıldı.

 

NUMUNE ALIMINA İZİN VERMEMESİ ENGELLENECEK

Kanunla riskli yapı tespiti ve Hazine gayrimenkullerinin değerlendirilmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na verildi.

Bazı konut sahipleri ya da kiracıların riskli yapı tespiti gerçekleştirilmesini engellediği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade etmediği durumlar için de düzenleme yapıldı. Böylece riskli yapı tespiti, gerekmesi durumunda mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izinden sonra kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılabilecek.

 

Riskli yapı tespitine dair bilgileri ihtiva eden tutanak, maliklere e-Devlet üzerinden bildirim yapılacak, riskli yapıya asılacak ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek.

 

Riskli konutların yıktırılması konusunda tüm yetkiler bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kullanılacak.

Yıkılma riski olan yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek.

Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda; mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle tahliye yapılacak.

 

MASRAFLAR HİSSELERİ ORANINDA MALİKLERDEN TAHSİL EDİLECEK

Başkanlık ya da idare tarafından gerçekleştirilen ya da yaptırılan riskli yapı tespit, yıktırma ve tahliye masrafları, hisseleri oranında maliklerden tahsil edilecek.

 

Kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek.

 

Hak sahipliği çalışmaları, mülk sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibine verilecek iş yerinin veya konutun değeri gözetilerek gerçekleştirilecek; ya da Başkanlık’ın kararı kapsamında kat karşılığı, hasılat paylaşımı ve benzeri usullerle yürütülecek.

 

Mülk sahibinin borçlanmasının gerekmesi durumunda, borçlanma miktarı üzerinden hak sahibi ile sözleşme gerçekleştirilecek ve borçlanma bedelinin tamamı ödenmeden tapuda devredilemeyecek.

 

Dar gelirli ya da yoksul olan vatandaşların borçlanma bedelini ödeyecek mali gücünün olmaması durumunda, bağımsız birimin tapuda hak sahibi ile Başkanlık adına paylı mülkiyet esaslarına göre tescil edilmesi mümkün.

Böyle bir durumda hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği ev nitelikli başka bir taşınmaz yok ise bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine ve hak sahibi evli ise işlem gerçekleştirildiği tarihteki eşine oturma hakkı tanınacak.

 

 

REZERV ALANLARI

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da yer alan "rezerv yapı alanı" tanımı değiştirildi.

Rezerv yapı alanı, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen alanlar olarak tanımlanıyordu. Bazı yasal süreçlerde tanımın halihazırda yerleşim alanı olan yerleri içermediği tespit edildi, bunun üzerine yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesinin yolu açıldı.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz