ÇED RAPORU OLMAYANA CEZA VAR!

ÇED RAPORU OLMAYANA CEZA VAR!

Duman İnşaat


Bir şirketin inşaat projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Belgesi olmadan inşaata başlandığını tespit edildi.  Bu sebeple şirket Anayasa Mahkemesine bireyel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi ÇED Raporu olmadan inşaata başlayan şirket için, mülkiyet hakkının ihlal edilmediği yönünde kara verdi
Anayasa Mahkemesi 'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan kararında ÇED Raporu alınmadan inşaata başlayan şirketin tepit edildiğini ve idari para ccezası verildiğini duyurdu.
şirket bu cezaya karşılık İdare Mahkemesine iptal davası açtı ancak reddedildi ve temyiz edilen kararın Danıştay tarafından onanması üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, projenin ruhsatlarının verilmesi sürecinde kamu makamlarının ÇED belgesi talep etmediğini ve uygun görülen para cezasının fahiş olduğunu ifade edilerek, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirtildi.
Yüksek Mahkemenin gerekçeleri;
milkiyet hakkının ihlal edilmediği yönünde karar çıktı. ÇED Belgesinin, çevre korunması, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı açısından oldukça önemli olması sebebiyle alınmasının gerektiğine vurgu yaptı. 
Mahkeme, ÇED incelemenin gerçekleştiği tarihte ÇED Belgesi olmadığı gerekçesine istinaden, idari para cezası verilmesi suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kamu yararı ve çevrenin korunması amacına yönelik olduğu belirtildi. başvuran tarafa iligil para cezası dışında adli veya idari yaptırım uygulanmadığı, müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi, başvurucunun faaliyetlerinin engellenmesi gibi bir tedbir yoluna da gidilmediği ifade edilen gerekçede, şu değerlendirmelere yer verildi: 
"Ayrıca, başvurucunun inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve birçok projeyi hayata geçiren bir şirket olarak ÇED belgesi almadan inşaata başlanamayacağını öngörebileceği, dolayısıyla idari para cezası verilmesine yol açan fiilin başvurucunun kusurundan kaynaklandığı gözetilmiştir.
Öte yandan, başvurucu, idari para cezasının miktarının yüksek olduğu için orantısız olduğundan yakınmakta ise de herhangi bir orantılılık karşılaştırması yapmaya elverişli bir bilgi veya belge sunmamıştır. Başvurucunun mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin bozulmadığı ve müdahalenin ölçülü olduğu sonucuna varılmıştır."
 

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz