İMAR RANTINA SON!

İMAR RANTINA SON!

Duman İnşaat

Belediyelerde imar rantına son verecek düzenlemeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mecliis gündemine taşıdı. Yeni imar düzenlemesine göre imar tadilatları artık ada bazlı yapılacak.
Mehmet Özhaseki 'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde başlatmış olduğu ve 3 yıldır çalışmaları devam eden imar düzenlemesi tamamlandı.
Habere göre; bu düzenleme ile belediye meclislerinin imar değişiklikleri ile oluşturdukları keyfi rantın önüne geçilecek. Bir bölgede bulunan binaların kaç katlı olacağı tespit edilecek ve belediyelerin özel kararlar ile kat artışına izin veren yetkileri kaldırılacak. Hazırlanan düzenlemenin en kısa sürede TBMM Çevre Komisyonuna sunulacağı biliniyor. Çalışma imar rantı ve kaçak yapıyı engelleyecek. Bu sayede birçok sorunun temeli olan parsel bazlı plan değişiklikleri son bulacak ve bakanlık artık parsel bazlı değil sadece ada bazlı değişikliklere onay verecek. Ada bazlı dönüşümler sayesinde gereçekleşecek değer artışı hem yerel yönetimlere, hem kentel dönüşüm projesine, hem de Hazine'ye pay aktarılacak.
Aynı düzenleme cezai yaptırrımları da kapsıyor. Mevcut İmar Kanunu 'na göre aynı sınıfta imara aykırı olan ancak farklı bölgelerde yer alan her yapı için, bölge ve gelişmişlik farkı gözetmeksizin aynı ceza işlemi uygulanıyor. Metropol şehirlerdeki imara aykırı yapı ile Anadolu 'nun ücra bir köşesindeki imara aykırı yapıya eşit ceza veriliyor. Düzenleme sayesinde Emlak Vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi getirilecek ve cezalar daha adil olacak
Diğer yandan, düzenleme kapsamında imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçilecek. Buna göre ilan askı usulü köklü bir şekilde değiştirilerek dijital askı dönemine geçilecek. Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı kaçak yapıların tapu kayıtlarına, bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağıyla ilgili şerh konulacak. Aynı uygulama köylerde de geçerli olacak.
 

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz