11. HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ SONUÇLARI

11. HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ SONUÇLARI

Duman İnşaat

Management Plus tarafından, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü İzmir ‘de Alsancak Mimarlar Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ve 300 kişinin katılımıyla önemli bir zirve gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ‘unda aralarında bulunduğu ilçe belediye başkanları, hem konuşmacı hem konuk olarak katılım sağladılar.

Zirvede kentsel dönüşüm 4 ayrı oturum ile ele alındı. Zirvenin ana teması “Kentsel Strateji Doğrultusunda Akıllı Şehirler ve Binalar” oldu. “Odalar ve STK’lar Açısından Kentsel Dönüşüm Süreci ve İzmir Özeli”, “Kentsel Stratejinin ve Koruyarak Dönüşümün İzmir İçin Önemi”, “İzmir’de Kentsel Dönüşümün Gayrimenkul Sektörü Açısından Geleceği”, “Kentsel Dönüşüm Sürecinin Bileşenleri ve Yeni Yaklaşımlar” başlıklarıyla dört ana oturum yapıldı.

Tüm oturumlar çerçevesinde İzmir her alanda ele alındı, değerlendirildi ve sonuca varıldı. İzmir in kentsel dönüşüme diğer büyük şehirlerden daha geç girdiğine dikkat çekildi. Bunun bir fırsat olduğu ve diğer şehirlerde yapılan hataların İzmir ‘de uygulanacak projelerde yapılmayacağı sonucunun altı çizildi. İzmir ‘de kentsel dönüşümün etik boyutunun çok önemli olduğu konuşuldu. İzmir insanının yeşil alanı, sosyo-psikolojik ihtiyaçları ve ya yaşam standartları göz önüne alınarak planlanmayan projeler ve daha çok rant kazanmak amacı güden projelerden arındırılması gerektiği önem arz etti. Aksi takdirde İzmir ‘de bu projelerin gelişemeyeceği stratejik planlama ve ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

İzmir ‘de uygulanacak olan projelerin parsel bazlı yenileme değil şehir planlama olarak başlayıp ilerlenmesi gerektiği, aynı zamanda İzmir ‘e olan göçün acil bir şekilde yönetilmeye başlanması ancak bu şekilde betonlaşan yüksek binalardan çok yaşanabilir konut projelerine kavuşmanın mümkün olduğu zirve sonunda varılan sonuçlardan bazıları. Göç eden insanların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler hayata geçirilmeli aynı zamanda şehrin tarihi dokusu ve yaşam standartları korunmasının altı çizildi.

İzmir ‘in deprem riski altında bulunması ve deprem yönetmeliğine uymayan binlerce riskli konut düşünülürse İzmir ‘de kentsel dönüşüm kaçınılamazdır. İzmir için büyük bir ihtiyaç olan bu dönüşümde; nerelerin dönüşüm alanı olduğu, nerelerin gelişim alanı olduğu doğru şekilde belirlenmeli ve akıllı, kalıcı, sürdürülebilir kentler planlayarak ilerlemek güzel İzmir ‘imizin geleceği için sağlıklı olacaktır.

HABER KATEGORİLERİ

ETİKETLER

SON HABERLER

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz