BORNOVA 'DA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

BORNOVA 'DA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Duman İnşaat

İzmir Bornova'da, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanı Kararı:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti Maliye Hâzinesi adına kayıtlı  İzmir  ili, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 1.959,54 m2 yüzölçümlü, 14049 ada, 1 numaralı parsele ilişkin, "Gelişme Konut Alanı (E: 1.00, Yençok: 5 Kat)", "Park" ve "Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlannda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu ve ek 3 üncü maddeleri ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz