YELKİ MAHALLESİNDE İHALE VAR

YELKİ MAHALLESİNDE İHALE VAR

Duman İnşaat

İzmir 9. Satış Memurluğu tarafından  İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yetki Mahallesi 1275 parsel numarasındaki kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz açık artırma suretiyle ihalesi yapılacak. Söz konusu tarla 11 milyon 950 bin TL'ye satıllması planlanıyor. İhale 30 Ekim 2019 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

İlan metni aşağıdaki gibidir:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:  İzmir  İli, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mah.

1275 parselde tarla ve palamutluk olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan raporda; Taşınmaz Yelki Mah. 2487/1 Sokak No: 1 - 2 Güzelbahçe adresindeki ÖZ BİLİMKENT SİTESİ girişinin yaklaşık 80 m. kuzey - batısında bulunduğu, İzmir-Seferihisar arasında ulaşımı sağlayan Seferihisar Caddesine yaklaşık 900 m. direk uzaklıkta bulunan konuma sahip olup asfalt kaplı 2711 Sokağa cepheli, mevcut konumu ulaşım ve taşıma imkânları iyi olarak

değerlendirildiği, civarındaki arazilerin kısmen tarımsal amaçla (tarla, zeytinlik vb) kullanıldığı bazılarının mesken amaçlı kullanıldığı, taşınmaz üzerinde 4 adet zeytin ağacı bulunduğu ve düz bir topoğrafik yapıya sahip olduğu, keşif esnasında sürülmüş olduğu görülen tarla üzerinde herhangi bir ürün bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yüzölçümü: 3.900,00 m2

İmar Durumu: Güzelbahçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 31.12.2018 tarih, 6845 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; "1/25000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA ‘TARIM ALANI’ NA İSABET ETTİĞİ VE DOĞAL SİT -SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANINA İSABET ETTİĞİ” belirtilmiştir.

Kıymeti: 1.170.000,00 TL 

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kulanım alanında kalmaktadır. (04.07.2018 tarih -1925285 sayı) - 05.07.2018 tarih - 2481 yev. Sayılı, yine 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu yönünden05.12.2018 tarih - 4399 yev.sayılı, yine Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olduğuna ilişkin 29.08.2006 Tarih - 2619 yev.Sayılı, yine 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu yönünden 29.08.2018 tarih - 3057 yev. Sayılı şerhler bulunmaktadır. Ayrıca tapu kaydında çeşitli icra Dairelerinin haciz şerhleri bulunuyorsa da, dağıtım aşamasında borçluların hisselerine düşen bedelden kesilerek ilgili Müdürlüklere gönderilerek terkin işlemleri yoluna gidilecektir.

1.Satış Günü: 30/10/2019 günü 14:00 -14:10 arası

2.Satış Günü: 04/12/2019 günü 14:00 -14:10 arası

Satış Yeri: İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI D BLOK 3. KAT İHALE SALONU -

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mah. 1277 parsel’ inde 592,00 m2 yüzölçümü, “tarla ve palamutluk” nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre; Taşınmaz doğusunda geçen 2711 Sokağa cepheli olduğu, Yelki Mah. 2487/1 Sokak No: 1 - 2 Güzelbahçe adresindeki ÖZ BİLİMKENT SİTESİ girişinin yaklaşık 160 m. kuzey - batısında bulunduğu, Tapu kaydında taşınmazın cinsi “tarla ve palamutluk” olarak belirtilmişse de taşınmazın tarla vasfında olduğu ve üzerinde ağaç bulunmadığı, İzmir - Seferihisar arasında ulaşımı sağlayan Seferihisar Caddesine yaklaşık 900 m. direk uzaklıkta bulunan konuma sahip olup asfalt kaplı 2711 Sokağa cepheli olduğu, mevcut konumu ulaşım ve taşıma imkânları iyi olarak değerlendirildiği, civarındaki arazilerin kısmen tarımsal amaçla (tarla, zeytinlik vb) kullanıldığı bazılarının mesken amaçlı kullanıldığı görülmüştür.Herhangi bir tarımsal faaliyet sürdürülmediği, zeminin boş olduğu ve sürülmemiş olduğu görülmüştür. Taşınmaz düz bir topoğrafik yapıya sahip olduğu, taşınmazın konumu, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu ve özellikleri, çevresindeki arazi kullanımları, düz topoğrafik yapısı, şehrin önemli merkezlerine olan mesafesi ile arsa - arazi olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

Yüzölçümü: 592,00 m2

İmar Durumu: Güzelbahçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün

31.12.2018 tarih, 6845 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; "1/25000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA ‘TARIM ALANI’ NA İSABET ETTİĞİ VE DOĞAL SİT -SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANINA İSABET ETTİĞİ’’ belirtilmiştir.

Kıymeti: 180.000,00 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kulanım alanında kalmaktadır. (04.07.2018 tarih -1925285 sayı) - 05.07.2018 tarih - 2481 yev. Sayılı, yine 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu yönünden05.12.2018 tarih - 4399 yev.sayılı, yine Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olduğuna ilişkin 29.08.2006 Tarih - 2619 yev.Sayılı, yine 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu yönünden 29.08.2018 tarih - 3057 yev.Sayılı şerhler bulunmaktadır. Ayrıca tapu kaydında çeşitli icra Dairelerinin haciz şerhleri bulunuyorsa da, dağıtım aşamasında borçluların hisselerine düşen bedelden kesilerek ilgili Müdürlüklere gönderilerek terkin işlemleri yoluna gidilecektir.

1.Satış Günü: 30/10/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

2.Satış Günü: 04/12/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri: İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI D BLOK 3. KAT İHALE SALONU -

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mah. 1374 parsel' inde 13.480,00 m2 yüzölçümü, “palamutlu tarla” nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre; taşınmaz İzmir - Seferihisar arasında ulaşımı sağlayan Seferihisar Caddesine yaklaşık 1.000 m. direk uzaklıkta bulunan konuma sahip olup asfalt kaplı 2784 Sokağa cepheli olduğu, mevcut konumu ulaşım ve taşıma imkânları iyi olarak değerlendirildiği, civarındaki arazilerin kısmen tarımsal amaçla (tarla, zeytinlik vb) kullanıldığı bazılarının mesken amaçlı kullanıldığı görüldüğü, taşınmaz üzerinde herhangi bir ağaç bulunmadığı, herhangi bir tarımsal faaliyet sürdürülmediği, zeminin boş olduğu ve sürülmemiş olduğu, taşınmazın düz bir topoğrafik yapıya sahi olduğu tespit edilmiştir. 13.480,00 Yüzölçümü; 13.480,00 m2

İmar Durumu: Güzelbahçe Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün

31.12.2018 tarih, 6845 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; "1/25000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA 'TARIM ALANI’ NA İSABET ETTİĞİ VE DOĞAL SİT -SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANINA İSABET ETTİĞİ” belirtilmiştir.

Kıymeti: 3.600.000,00 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde Doğal Sit - Sürdürülebilir j Koruma ve Kontrollü kulamın alanında kalmaktadır. (04.07.2018 tarih -1925285 sayı) - 05.07.2018 tarih - 2481 yev. Sayılı, yine 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu yönünden05.12.2018 tarih - 4399 yev.sayılı, yine Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olduğuna ilişkin 29.08.2006 Tarih - 2619 yev.Sayılı, yine 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu yönünden 29.08.2018 tarih - 3057 yev.Sayılı şerhler bulunmaktadır. Ayrıca tapu kaydında çeşitli icra Dairelerinin haciz şerhleri bulunuyorsa da, dağıtım aşamasında borçluların hisselerine düşen bedelden kesilerek ilgili Müdürlüklere gönderilerek terkin işlemleri yoluna gidilecektir.

Ayrıca beyanlar hanesinde "İKİ ADET ZEYTİN AĞACI HATİCE YUMUK'

A AİTTİR" şeklinde beyan bulunmakta olup BU ŞERHLE YÜKÜMLÜ SATILACAKTIR.

l. Satış Günü: 30/10/2019 günü 14:50 - 15:00 arası

 2.Satış Günü: 04/12/2019 günü 14:50 - 15:00 arası

Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI D BLOK 3. KAT İHALE SALONU -

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mah. 1391 parsel’ inde 28.920,00 m2 yüzölçümü, “tarla”nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre;taşınmaz kuzey - batısındaki 2715 Sokağa cepheli, Yelki Mah. 2715 Sokak No: 2 2487/4 Güzelbahçe adresindeki binanın yaklaşık 35 m. doğusunda, Yelki Mah. 2487/4 Sokak No: 34 - 36 Güzelbahçe adresindeki ÖZ BİLİMKENT SİTESİ içerisindeki villaların yaklaşık 100 m. güney - batısında, İzmir - Seferihisar arasında ulaşımı sağlayan Seferihisar Caddesine yaklaşık 1.250 m. direk uzaklıkta bulunan konuma sahip olup asfalt kaplı 2715 Sokağa cepheli olduğu, mevcut konumu ulaşım ve taşıma imkânları iyi olarak değerlendirildiği, civarındaki arazilerin kısmen tarımsal amaçla (tarla, zeytinlik vb) kullanıldığı bazılarının mesken amaçlı kullanıldığı, üzerinde özellikle yola yakın kısımda çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu, herhangi bir tarımsal faaliyet sürdürülmediği, zeminin boş olduğu ve sürülmemiş olduğu görülmüştür. Taşınmaz yola yakıl) kısımda eğimli sonrasında düz olmak l üzere dalgalı topoğrafik yapıya sahip olduğu belirtilmiştir.

Yüzölçümü: 28.920,00 m2

İmar Durumu : Güzelbahçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 31.12.2018 tarih, 6845 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; "1/25000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA ‘TARIM ALANI’NA İSABET ETTİĞİ VE KISMEN DOĞAL SİT -SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANINA İSABET ETTİĞİ” belirtilmiştir.

Kıymeti:7.000.000.00 TL 

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kulanım alanında kalmaktadır. (04.07.2018 tarih -1925285 sayı) - 05.07.2018 tarih - 2481 yev. Sayılı, yine 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu yönünden05.12.2018 tarih - 4399 yev.sayılı, yine Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olduğuna ilişkin 29.08.2006 Tar:n - 2619 yev.Sayılı, yine 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi olduğu yönünden 29.08.2018 tarih - 3057 yev.Sayılı şerhler bulunmaktadır. Ayrıca tapu kaydında çeşitli İcra Dairelerinin haciz şerhleri bulunuyorsa da, dağıtım aşamasında borçluların hisselerine düşen bedelden kesilerek ilgili Müdürlüğe  gönderilerek terkin işlemleri yoluna gidilecektir 

1.Satış Günü: 30/10/2019 günü 15:40 -15:50 arası 

2.Satış Günü: 04/12/2019 günü 15:40 - 15:50 arası 

Satış Yeri: İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI D BLOK 3. KAT İHALE SALONU -Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri, lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

HABER KATEGORİLERİ

ETİKETLER

SON HABERLER

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz