BİLİNMEYEN VERGİ

BİLİNMEYEN VERGİ

Duman İnşaat

Vatandaşlar satın aldıkları konut için 5 yılı aşmaksızın satmaları halinde alış ve satış arasındaki fiyat farkına "gayrimenkul değer artış kazanç vergisi" uygulanıyor. Satış bedelini düşük gösterenlere ise ek vergi ve ceza işlemi uygulanıyor.
Gellir Vergisi Kanununda 80. madde kapsamında miras ve bağış yolu ile elde devralınan konutlar hariç; satın alınan ve takas yoluyla elde edilen tüm konutların 5 yılda satışının gerçekleşmesi durumunda ele edilen kazanç için vergi alınıyor. Vatandaşlar "gayrimenkul değer artış kazanç vergisi" hakkında pek bilgiye sahip olmasa da özellikle tapu harcını daha düşük ödemek için konut değerini düşük gösteriyorlar ve ek para cezaları verilebiliyor.
Peki vergi nasıl hesaplanıyor?
İlgili vergi hesaplanırken; evin bir önceki alış değeri enflasyona göre düzenlenip bugünkü değeri hesaplanıyor. Evin alış ve satış değeri arasındaki fark hesaplanıp enflasyondan bağımsız olarak elde edilen gerçek kazanç bulunuyor. Gerçek kazanç üzerinden her yıl açıklanan istisna tutarı, alım sırasında ödenen tapu harcı ve konut kredisi kullanıldıysa evin satışına kadar ödenen faizlerin toplamı düşülüyor. Kalan tutar vergiye tabii tutulan kazanç oluyor. Birçok ev sahibi vatandaşın pek haberdar olmadığı bu verginin hesabıda karmaşık. Vergini öğrenmek için Gelir İdaresine beyanname verebilirsiniz.
Bazı satıcılar tapuda satış değerini daha düşük beyan ederek alım-satım arası kazancı saklayıp az vergi ödemeye çalışıyorlar. Ancak bu tarz durumlarda tespit edilmesi halinde hem aradaki eksik tutar vatandaştan tahsil ediliyor. Hem de yanlış beyandan dolayı ceza işlemi uygulanıyor. Ek bir vergi ödememek için konutu alırken de satarken de doğru beyanda bulunmak gerekiyor.
Bir örnekle açıklamak gerekirse; 2015 yılı Mart ayında 250.000 TL’ye evini almış bir kişinin tapuda 150.000 TL ev değeri beyan ederek tapu harcı yatırdığını varsayalım. Konutunu 2019 yılı Aralık ayında 400.000 TL’ye satarken bu sefer ceza ve yaptırımlar nedeniyle doğru değer olan 400.000 TL'yi beyan etsin. Bu durumda aradaki kâr, kağıt üzerinde 250.000 TL görüneceği için satıcıya yaklaşık 21.000 TL değer artış kazanç vergisi ödemesi gerekiyor. Kişi evi satın alırken tapuya gerçek bedeli, yani 250.000 TL’yi belirtmiş olsaydı, istisna tutarı ve enflasyon farkından dolayı herhangi bir değer artış kazanç vergisi ödemesi yapmayacaktı. Sadece tapu harcı ödeyerek büyük bir masrafın altına girmemiş olacaktı. Bu noktada ev satın alırken de satarken de tapu harcının doğru beyan edilmesini ve bu tutarda herhangi bir çarpıtma yapılmamalıdır.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz