DEPREM YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI...

DEPREM YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI...

Duman İnşaat

18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ve “Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Karar”ı yayınlandı. 1 Ocak 2019 itibari ile yürürlüğe girmesi kesinleştirildi.

Bugüne kadar ülkemizde en son 2007 de olmak üzere deprem yönetmelikleri 9 kez revize edilmiştir. Bu yönetmelikler yürürlükte olduğu dönemler boyunca yetersiz kaldığı tecrübe edilmiş ve geliştirilerek değiştirilmiştir. Yönetmelikler hazırlanırken, yapının bulunduğu bölgenin deprem bölgesi ve zemin özellikleri, aynı zamanda bina yapımında gerekli olan asgari tüm koşullar, binanın tasarımı göz önünde tutulur. En son 2007 de güncellenen deprem yönetmeliğinin 2018 de tekrar güncellenmesine ihtiyaç olmasının bazı gerekçeleri var. Bunlar gelişen teknolojiyle paralel olarak kullanılan malzeme çeşitliliği, yapıların farklı tasarımlara ait olması revizenin ihtiyaç haline gelmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda eldeki mevcut yapı stoğunun büyük bir kısmının depreme dayanıklılığının yetersiz olduğu kanıtlanmıştır (%92). Kentsel dönüşüm ile yapısal bir riski azaltma çalışması ile değerlendirme ve güçlendirme çalışmalarını sağlamak yeni bir yönetmelik kapsamında olması gerekliliği revizeyi kaçınılmaz kılmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ve kararları uzun uzun incelemek her detayına bakmak gerekiyor. Bazı noktalara değinmek gerekirse eğer AFAD Başkanlığınca yönetilen bölgesel lojistik depolar için destek il depoları oluşturulacak buna ek olarak afetlere karşı eğitimlerin devamlılığı sağlanacak. Yine kurul kararına göre deprem sigortasının yaygınlaşması sağlanacak ve buna yönelik mevzuat ve çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yayınlanan deprem yönetmeliğinde bulunan bazı konu başlıkları tasarım depremleri, performans tasarımı, deprem tehlike haritası, performans hedefleri gibi konular işlenmiş.

İnşaat sektöründe çalışan mühendisler ve firmalar, tasarımlarını yaparken ihtiyaç duyulan her türlü grafik, değer ve kullanılacak katsayılara ulaşmak için AFAD Başkanlığının internet sitesinde erişebilirler.

Deprem yönetmeliğinin tamamı için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2018 deprem yönetmeliği detayları

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz