EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİ

Duman İnşaat

Emlak vergisi; tapu kayıtlarında adınıza ait olan arsa, arazi ve bina gibi taşınmaz mülkler için ödemekle yükümlü olunan vergidir. 1986 ‘dan itibaren senede bir yada iki kez, taşınmazın bulunduğu belediyece tahsil edilen ve devlete ödenen vergidir.

2018 yılı için planlanmış olan ödeme takviminin ilk taksiti mart ayında başlayarak mayıs ayının sonunda bitmektedir. İsteğe göre mükellefler borcun tamamını kapatabiliyor. Döneminde ödenmeyen vergiler için vergi cezası eklenmektedir. 1 gün bile geç ödenmesi durumunda aylık ceza kesiliyor ve her ay için % 1.40 oranında tahsil ediliyor. İkinci taksit için kasım ayı planlanmaktadır. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediye bir Büyük Şehir Belediyesi ise vergi iki katı ödenir.

Vergi ödemekle yükümlü olan mükellef; gayrimenkul maliki, eğer varsa intifa hakkı sahibidir. Ancak her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden vergi mükellefi oluyor. Paylı mülkiyet söz konusu ise malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor.

Peki bu vergiden muaf olanlar var mıdır? Kimlerdir?

Tek meskeni olanlar vergiden sorumlu değildir muaftır. Yani kanunen geliri olmayan ve 200 metrekareyi geçmeyen tek eve sahip olanlar bir dilekçe ile belediyeye müracaat edip emlak vergisinden muaf oluyorlar. Aynı zamanla emekliler, şehit yakınları, dul ve yetimler, gaziler ve ev hanımları da bu vergiden sorum değiller.

Eğer 2017 de gayrimenkul sahibi olduysanız bu sene emlak vergisi ödemeye başlıyorsunuz. 2018 de bir gayrimenkul sahibi olduysanız senenin sonuna kadar belediyeye beyanname vererek ilk ödemenizi 2019 da gerçekleştiriyorsunuz.

Emlak Vergisi Kanunu ‘nda yer alan 5. maddeye istinaden yeni inşa edilen binalardan konut alanlarda, iktisap tarihini takiben 5 yıl boyunca, konut emlak vergisi değerinin dörtte biri, beş yıl süre ile emlak vergisinden geçici muafiyet veriliyor.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz