EV SAHİBİNE KÖTÜ HABER!

EV SAHİBİNE KÖTÜ HABER!

Duman İnşaat

Kiracıların ve ev sahiplerinin binalarında ödenmeyen aidatların durumlarının ne olacağını ve aidatlarını ödemeden binadan ayrılan kiracılar için ev sahiplerinin sorumlu olup olmayacağı oldukça merak edilen bir konuydu.
Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer alan 22'inci maddeye göre; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. Yani apartman yöneticisi ya da aidatı toplamakla sorumlu olan kişi gereken takibi özenle yapmazsa kiracının birikmiş aidatları ev sahiplerinden tahsil edilebilir.
Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas: 2004/10518 Karar: 2005/2241ve 15.03.2005 sayılı kararı da; "Kiracı, anataşınmazdaki bağımsız bölümü boşalttıktan sonra, artık bu yerden yararlanma hakkı, dolayısıyla kiracı sıfatı sona erdiğinden, oturduğu döneme ilişkin olsa bile ortak gider borcundan -Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre- sorumlu tutulamaz" ifadelerini kullandı.

HABER KATEGORİLERİ

ETİKETLER

SON HABERLER

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz