İNŞAATTA KDV DÜZENLEMESİ 2018

İNŞAATTA KDV DÜZENLEMESİ 2018

Duman İnşaat

6 Nisan tarihli yayınlanan resmi gazete “Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe gire KDV düzenlemesi kapsamında:” Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanunun (VUK) 267. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacaktır.” hükmüne yer verildi.

Arsası olan ve ev yaptıran vatandaş, kat karşılığı arsasını müteahhide verdiğinde bütün arsa payı ve teslim alacağı evin bedeli üzerinde KDV hesaplanıyordu. Yapılan bu düzenleme ile uygulanan bu dengesiz vergi oranı kalkmış oldu. Artık arsa sahibi teslim alacağı evin maliyet bedeline denk gelen kısımla KDV ’den sorumlu olmasıyla sınırlandırıldı. Bu durumda arsa sahipleri arsaları karşılığında teslim alacağı ev ya da işyeri için hesaplanan KDV tutarını ödeyecek. Bu hüküm resmi gazetede yayınlanma tarihinden sonra uygulanacak her teslim için geçerli olacak. Fazla hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, ödemeyi yapan mükellefe iade edilecek. Geri ödemenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilip, fazla hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya iade edilecek. Türkiye ‘de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve sağlık bakanlığı tarafından izin verilen gerçek ve tüzel kişiler vergiden muaf oldular.

Hayırseverlerin bağışlamak üzere yaptırdıkları okul, sağlık tesisleri, 100 yatak kapasitesinden az olmamak şartı ile(kalkınma öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ve çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde olacak şekilde yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezler, izcilik kampı inşaları da dolayısıyla bağış yapanlara teslim ve hizmetler de KDV den muaf oldular.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz