TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Duman İnşaat

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 5 Şubat tarihiyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamade birçok madde yer alıyor. Yayımlanan bu maddelerden en önemli olanları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek değer bilgi merkezini kurulması ve değer haritaları üretilmesi oldu.
Dün yayımlanan Resmi Gazete de 29 ve 30 numaraları Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapıldı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye “Toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi eklenerek, bu kapsamda taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi. Bu durumda kurumun merkez teşkilatında "Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı" kurulmasına karar verildi. Ayrıca kurum bünyesinde yurtdışı teşkilatı oluşturulmasına ilişkin düzünlemeler yapıldı.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de bulunan taşınmazları için tapu ve kadastro işlemlerini yürütebilmeleri için bazı ülkelerde tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Bu tür işlemler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelik belirleyecek.
Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamında yurt dışında faaliyette bulunmak için Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda şirket kurabilecek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.

Duman inşaat hayalinizi güvenilir temeller üzerine inşa eder

Duman inşaat konut projeleri hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilir yada satış ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz